Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

GDPR - informace o zpracování osobních údajů

Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Správcem vašich osobních údajů je: 
 • Mgr. Bc. Barbora Kuhajdíková / www.dopyzama.cz 
  (dále jen „správce“).

 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: 

  Nerudova 940/7
  500 02 Hradec Králové
  Česká republika

  IČ: 17585660
  Nejsme plátci DPH

  e-mail info@dopyzama.cz, telefon +420 737 480 991

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči vaší osobě.
 
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou správcem uloženy do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce:
 
 • marketingové agentury provádějící reklamní činnosti pro správce
 • zbožový srovnávač Heuréka (pouze v případě uskutečněné objednávky) za účelem zasílání dotazníku spokojenosti s nákupem
 • analytické nástroje zpracovávající anonymizovaně osobní údaje za účelem zisku statistických údajů
 
Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.
 
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: písemnou žádostí prostřednictvím elektronické pošty odeslané na info@dopyzama.cz nebo písemně prostřednictvím poštovních služeb na doručovací adresu uvedenou výše.
 
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
 
Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 
 
V Hradci Králové dne 27. února 2023
Eshop s pyžamovými kalhotami na míru a doplňky     /     © BoraDesign 2018